Skala agilt på RIKTIGT

För att kunna skala agilitet behöver hela företaget förstå vilka värderingar och vilket ledarskap som behöver ligga till grund för en ny kultur, inte bara IT-avdelningarna. Det är lika viktigt att HR, chefer, finans, marknad och andra supporterande funktioner förstår vilka nya principer och arbetssätt som behöver ökas i en organisation som ska kunna anpassa sig till en föränderlig verklighet. Men det handlar lika mycket om att ta bort hindrande strukturer som det handlar om att öka nya beteenden och verktyg. De mest hindrande strukturerna i organisationer hittar vi på Finans och HR. Det handlar om årliga, rigida budgetar som är kopplade till fasta prestationsmål och belöningar. Hur kan vi ta bort hindrande strukturer och möjliggöra för företag att bli mer anpassningsbara och innovativa så att vi hela tiden snabbt kan utveckla nya produkter och tjänster som krävs för att överleva? Hur kan vi arbeta över funktionsgränserna och undvika silotänk och suboptimering? Pia-Maria berättar i det här blixttalet om vilket vilken kultur och vilka nya principer som krävs för att kunna åstadkomma agilitet i hela organisationen och vilka förändringar i synsätt och beteenden som behöver ske inom HR och hos chefer.

pia-maria-tohren.jpeg

Pia-Maria ThoréN

Pia-Maria Thorén har skrivit boken Agile People - A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees) Hon är även grundare och ägare av GreenBullet. Hennes specialitet är Agil HR, Agilt ledarskap & motivation. Pia-Maria har agerat konsult & rådgivare hos många av Sveriges största företag och hjälpt dem implementera HR processer & lösningar med ett agilt tänk. Hennes huvudfokus är att bidra till att skapa organisationer där människor presterar bättre och är engagerade. Enligt Pia-Maria är Agilt ledarskap och agila ramverk bästa sättet att skapa framgångsrika förändringar.