Självorganiserande agila team vs chefens roll - en paradox?

I sitt blixttal tar hon upp komplexiteten att lyckas med högpresterande självorganiserande agila team när inte alla teammedlemmar orkar prestera lika mycket. Hon tar upp sina erfarenheter av hur agila team kan skapa stress och prestationsångest som drabbar teamet negativt. Vad är chefens roll och hur mycket bör chefen "lägga sig i"?

PetronellaTorgersson.png

Petronella Torgersson

Petronella Torgersson har haft olika chefsroller i internationella bolag i nära 20 år. Verksamhetsutveckling, agil produktutveckling och förändringsledning med människan i centrum ligger henne varmt om hjärtat.