Agilt är business

Agilt har blivit business och många ser möjligheter att tjäna pengar, så hur säkerställer vi att vi får kvalitet när vi köper. Det finns en stor affär inom vad vi kallar agilt och stan är full av duktiga aktörer. Vi vill ju att Sverige ska fortsätta vara framgångsrikt och värnar om att hålla hög kvalitet runt det en agil kultur medför. Lena vill skapa insikt och frågeställningar runt hur vi kan tänka när vi köper eller rekryterar kompetens, då agilt har blivit ett ‘buzz-word’ som lätt kan missbrukas.

lena-green-700x700.jpg

Lena Green

Lena är idag affärsområdesansvarig för Squeed Agile och leder företagets strategi inom marknad och försäljning. Lena var tidigare VD på Softhouse i Göteborg och har lång erfarenhet av IT branschen. Hon är övertygad om styrkan av team på alla nivåer i en organisation och hon ser en fantastisk utveckling hos företag i Göteborg , där det idag är ett större fokus på att jobba smidigt.