Agilitet driver att verksamheten håller fokus och vet vad vi vill

Genom att jobba nära utvecklingsteamen exponeras vi ifrån verksamheten till de frågor och fundering teamen har när det bygger en lösning.

Har vi verkligen tänkt igenom vad vi vill ha, i all olika scenarion? Vad kunden ska kunna göra i alla olika lägen och hur lång tid det ska ta? Vem som får göra vad i vilken kanal?

Ju bättre vi vet vad kunden verkligen vill ha, vilket resultat vi som verksamhet är efter desto bättre blir resultaten från våra team.

Vi kan nästan få allt vi önskar idag! Men nu ligger ansvaret hos oss att göra det möjligt!

LeilaAdawi.png

Leila Adawi

Leila Adawi jobbar på Nordea för affärs sidan inom Europas största Core banking program. Genom att byta ut systemen kan vi även få nya låne- och sparprodukter gemensamt på en Nordisk plattform. Produktutveckling och veta vad man vill blir en mycket viktig del i arbetet för att få konkurrenskraftiga produkter.