När verksamheten samlar siG

Hur bygger man nya förmågor till tvärfunktionellt samarbete i en verksamhet som är van att tänka i avdelningar och organisationsstuprör? Ledningen för Västtrafik har en tanke, och personalen tillsammans med inhyrda konsulter försöker nu bygga de här förmågorna. Men många frågor uppstår på vägen. Hur bedriver man styrning i en organisation byggd på team och samarbete i nätverk? Vilka hinder stöter man på och hur kan man komma över dem?

I den här sessionen berättar Henrik Nilson, CIO på Västtrafik, och Ola Berg, agil vägvisare, vad de lärt sig det senaste året om den här resan.

Henrik-Nilsson.jpeg

Henrik Nilson

Henrik har arbetat med förändringsledning i inom området där transport möter IT de senaste 15 åren. Han har under de senaste 5 åren ägnat sig åt att förbättra kollektivtrafiken på ett eller annat sätt. Henrik var projektledare för utveckling av betalningssystemet och appen Västtrafik To Go och är nu CIO på Västtrafik.

Ola Berg.jpeg

OLA BERG

Under de första 10 åren av sin karriär brottades Ola med att få datorer att göra som han ville, men sedan 2009 handlar det uteslutande om hur vi människor ska förstå varandras behov och skapa bra tjänster och produkter tillsammans. Han jobbar som agil vägvisare på Squeed AB.