25.png
 

The event will be in Swedish 

Förmiddag:

08:30 - Välkomna och intro till dagen

08:40 - Talare 1 : NIKLAS FLOREN

09:25 - Paus

09:35 - Talare 2 : PIA-MARIA THORÉN

10:20 - Openspace agenda

10:35 - Kaffe

10:50 - Open Space - Breakout 1

11:10 - Open Space - Breakout 2

11:30 - Lunch

Eftermiddag

12:30 - Öppning av eftermiddagen

12:40 - Talare 3 : TOM MÅRDH

13:25 - Bensträckare

13:35 - Talare 4 : Carl Starendal

14:20 - Kaffe

14:40 - Paneldiskussion

ca 16.00 avslut